Lawang dating kay ganda, unti-unting namamatay na.  Ginawang tapunan ng basura, at kung anu-ano pa.

BACK                                        NEXT