Lawang kaytahimik, sa yaman dati hitik.  Sana'y muling manumbalik.  'Yan ang aming hibik.

BACK                                        NEXT