Sana'y makakain ang tumubo sa 'hardin', upang maibsan din ang gutom sa tiyan namin.

BACK                                        NEXT