Ano kaya ang nakikita ng bata sa may lawa ng Laguna?

BACK                                        NEXT