Ang pakikipamuhay ay mahalaga, kaya heto sila na laging handa.  Saan man magpunta may mga mukhang masaya dito sa Anda.

BACK                                        NEXT