Sa kainan walang hiyaan lalo pa kung kamayan ang usapan.

BACK                                        NEXT