NEWS    RESOURCES    FORUM    ARTICLES FIELD NOTES
COMMUNITY INITIATIVES    PHOTO GALLERY    ABOUT US 
HOME


Sub-urban,Montalban

 

           “GUTOM”, ito ang unang isasagot ng mga tao na biktima ng demolisyon sa San Andres Bukid sa Maynila. Dulot ng isang proyekto ng pamahalaan na makakasagasa sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nabigyan sila ng notice noong Disyembre 2001. nagkaroon din ng pagbabanta na kung magmamatigas sila na umalis sa lugar ay mapipilitan na gamitan sila ng dahas. Pero dahil sa marami silang anak at ayaw nilang masaktan ang kanilang mga ito pati na rin sila, minabuti na rin nilang sinunod ang pgpapalipat sa kanila. Tutal ang pangako sa daw sa kanila ay may bahay na paglilipatan sila at may P50,000 na matatanggap mula sa gobyerno. Nagkaroon din ng sunog noong Pebrero 2002 na maaaring may kinalaman sa pagpapaalis sa kanila sa ONYX. Ang ilan ay lumipat ng Abril at ang iba naman ay lumipat ng Hunyo.

         

 

          Ngunit hindi pa rin doon nagtatapos ang problemang kinakaharap nila, makikita nga sa malayo ang magkakaparehong kulay ng bubong na animo’y kay gandang tignan at tirahan dahil mukhang malinis at kaysarap tirahan ngunit kung ating titignan at makikipamuhay tayo sa mga tao sa komunidad, doon natin makikita ang problemang kinakaharap talaga nila sa Sub-Urban sa Montalban. Problema nila unang-una ang kabuhayan kung kaya gutom ang inaabot nila sa lugar. Ang karamihan din sa kanila ay nalayo sa kanilang pinagtatrabahuhan kung kaya lingguhan na rin ang iba kung umuwi dahil sa mahal ng pamasahe. Isa ring problema ang streetlights sa lugar dhail nag-reresulta ito upang magresulta ng sexual harassment sa parte ng mga kababaihan at pati na rin sa mga kabataan dahil ang karamihan sa kanila ay nilalakad lamang ang pagpasok at pag-uwi galing sa eskwela. Isa ring problema ang isyu sa tubig at kuryente. Lalong-lalo na ang katanungang, libre nga ba talaga ag bahay n ibinigay sa kanila upang tirahan? Napag-alaman ng aming grupo na hindi pala ito libre. Maaari lamang pala magkaroon ng titulo kahit hindi pa bayad ng buo ang residente.Ngunit babayaran pa rin nila ito hanggang sa matapos. Kung tutuusin, isa lamang pagpapalapad ng papel sa mga tao ang ginagawa ng sabihin nating may katungkulan sa pamahalaan. Pagsasabing nakapag-bigay ng pabahay sa isang milyong pamilya ngunit ang katunungan ay kung libre nga ba ang mga ito? At kung maganda ba ang serbisyong ibinibigay nila sa mga na-demolish na bahay.

  

           Isa na rin itong hamon para sa grupo naming mag-aaral kung ano ang maitutulong namin o ang maibabahagi namin sa isyung ito. Sa paraang ito, sana ay isa ito sa mga magandang paraang naisipan naming upang maipamahagi sa iba pa nating kababahayan upang malaman nila ang tunay na kalagayan higit nating naghihirap na kababayan. Bilang estudyante ng kolehiyong ito, maging mapanuri sana tayo sa ating paligid, sa mga isyung kinakaharap at magkaroon ng kontribusyon para dito.

 

  Maging Malaya tayo……. ~Mons Inc.~ tin,yeth,Richard,rona,leng,xtian,hazel

 

NEWS    RESOURCES    FORUM    ARTICLES FIELD NOTES
COMMUNITY INITIATIVES    PHOTO GALLERY    ABOUT US 
HOME