Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo.  Kailangan 'yon sa pagpaplano.  Basta ang importante huwag uminit ang ulo, dahil baka ang grupo ay magkagulo.

BACK