Pinakain ang walumpung katao, na nagmula sa malayong barrio, kaya ang grupo'y narito upang mapadali ang trabaho ninyo.

BACK                                        NEXT