Isa sa grupo ang may hawak na bato.  Sa komunidad inihalintulad ito.  Dumaan man ang maraming bagyo, matibay, matatag, at lagi pa ring buo.

BACK                                        NEXT