NEWS    RESOURCES    FORUM    ARTICLES FIELD NOTES
COMMUNITY INITIATIVES    PHOTO GALLERY    ABOUT US
HOME


ANG BANGUNGOT NI EBA
ni Cyrus Pangan

 

Nasadlak sa piitan ng karimlan,

Nakulong sa mga bisig ni Adan;

Niyapos ng madilim na katotohanan,

Nabalutan ng patriyarkal na kaisipan.

 

Sa kanyang mukha’y isinampal ang kadiliman,

At kaniyang larawan ay nadagtaan;

Tinudyo kanyang papel pati na pangalan,

Mundo niya’y pinasikip ng mapang-aping lipunan.

 

Itinarak ang tabak ng kalupitan,

Isinaboy ang lason ng karahasan;

Naglikha ng sugat sa katauhan,

Nag-iwan ng pilat ng kanyang kaapihan.

 

Hinagupit ng marahas na dikta ng lipunan,

Sa kanyang sariling tahana’y pinabayaan;

Ipininid ang labi’t kanyang tinig ay di pinakinggan,

Karapatan niya’y binaliwala’t kinaligtaan.

 

Inilatag ang pinamayaning kababawan,

Pinagkait ang pantay na samahan;

Itiniklop ang  bandera ng kalayaan,

Binusabos at itinulak sa bangin ng kahirapan.

 

Gahasang ibinaon sa mundong libingan,

Siyang walang sala’y isinakdal ng kasamaan;

Inalipin ng pagmamalabis na ‘sang talaksan,

Sa kinasadlakan, katumbas ay kamatayan.

 

NEWS    RESOURCES    FORUM    ARTICLES FIELD NOTES
COMMUNITY INITIATIVES    PHOTO GALLERY    ABOUT US
HOME