Sa taniman walang urungan.  Pagyamanin mga bakawan.  Tayo nang magtulungan.  Ngayon na, bayan.

BACK