Ang talento ay 'di dapat itago.  Ilabas at ipakita mo, lalo na makakabuti 'to sa pag-unlad ng komunidad niyo.

BACK                                        NEXT